เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

     - เมื่อปลดล็อคเลเวล 99 แล้ว 4 วัน จะเปิดกิจกรรมประลองยอดยุทธ์

     - กิจกรรมมีทุกวันพฤหัส เวลา 21:00 – 21.21 น.

     - ทุกครั้งสามารถเข้าร่วมแข่งขัน 6 ครั้ง

 

 

กฎการต่อสู้ :

     - ในการแข่งขัน ผู้เล่นสามารถพกคู่หู 4 ตัวออกสู้ได้

     - ในการต่อสู้ จะไม่สามารถเลือกเปลี่ยนคู่หูอื่นมาออกรบได้

 

 

สมัครแข่งขัน :

     - ช่วงแข่งขัน ผู้เล่นสามารถไปที่หน้าต่างประลองยอดยุทธ์เลือก “สมัคร” เมื่อยืนยัน จะวาร์ปเข้าสนามรวมตัวประลองยอดยุทธ์

     - ทุกๆ 5 นาที ระบบจะทำการจับคู่ผู้เล่นที่อยู่ในสนามรวมตัวตอนนั้นอัตโนมัติ

 

กฎการจับคู่ :

     - กฎการจับคู่คือ เอาผู้เล่นที่อยู่ในสนามรวมตัว เรียงลำดับตามอัตราชนะสูงไปต่ำ ระบบจะเลือกผู้เล่นที่ใกล้เคียงกัน

       และ 2 สนามที่ผ่านมาไม่มีแข่งขันด้วยกันมาก่อน 2 คนจับคู่เป็นคู่ต่อสู้กันอัตโนมัติ

     - ถ้าตอนจับคู่ จำนวนผู้เล่นในสนามรวมตัวตอนนี้ <2 คน ครั้งนี้ก็จะจับคู่ล้มเหลว ต้องรอเวลาจับคู่ต่อไปค่อยทำการจับคู่

     - ถ้าตอนจับคู่ จำนวนผู้เล่นในสนามรวมตัวเป็นเลขคี่ 1 คนที่เหลือ จะเข้าสู่เวลาจับคู่ต่อไปค่อยทำการจับคู่

     - เมื่อจับคู่สำเร็จ จะเอาผู้เล่นทั้งสองฝ่ายวาร์ปไปที่สนามแข่งขัน เข้าสู่ขั้นตอนการแข่งขัน

     - ผู้เล่นที่อยู่ในสนามรวมตัว ในหน้าต่างหลักเพิ่มปุ่ม ”ออก” คลิกปุ่ม สามารถออกจากสนามตอนนี้ได้

 

 

ขั้นตอนการแข่งขัน :

ขั้นเตรียมตัว

     - เมื่อเข้าสนามแข่งขัน ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายวาร์ปไปพิกัดที่กำหนด เข้าสู่ขั้นเตรียมตัว 10 วินาที

     - ในขั้นเตรียมตัว ระหว่างผู้เล่นด้วยกันจะอยุ่ในโหมด PK “ฝึกวรยุทธ์” ไม่สามารถโจมตีกันได้ สามารถเคลื่อนที่ไปในสนาม

 

ขั้นต่อสู้

     - เมื่อขั้นเตรียมตัวสิ้นสุด จะเข้าสู่ขั้นต่อสู้

     - เมื่อเข้าสู่ขั้นต่อสู้ ตัวละครผู้เล่นจะสลับไปที่โหมด PK อัตโนมัติ สามารถโจมตีซึ่งกันได้

     - เวลาในขั้นต่อสู้คือ 3 นาที ถ้าใน 3 นาที รู้แพ้ชนะ ขั้นต่อสู้ก็จะสิ้นสุดก่อนกำหนด

     - เมื่อขั้นต่อสู้สิ้นสุด จะเข้าสู่ขั้นสรุป

 

 

ขั้นสรุป

     - เมื่อเข้าสู่ขั้นสรุป จะขึ้นหน้าต่างแจ้งผลแพ้ชนะครั้งนี้ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย

     - เมื่อเข้าสู่ขั้นสรุป ในหน้าต่างหลักของผู้เล่นจะปรากฏปุ่ม ”ออก” คลิกปุ่มนี้สามารถออกจากสนามแข่งขันได้

     - ขั้นสรุปต่อเนื่อง 15 วิ ถ้าในขั้นนี้ผู้เล่นไม่ได้เลือกออก เมื่อขั้นสรุปสิ้นสุด ระบบจะเอาผู้เล่นวาร์ปออกสนามอัตโนมัติ

 

 

ตัดสินแพ้ชนะ :

     - ในการต่อสู้ ถ้าผู้เล่นและคู่หูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหมด ก็จะตัดสินว่าพ่ายแพ้ อีกฝ่ายตัดสินว่าชนะ

     - ถ้าเมื่อขั้นต่อสู้สิ้นสุด ทั้งสองฝ่ายมีคู่หูหรือผู้เล่นรอดชีวิตอยู่ ก็จะตัดสินแพ้ชนะตามจำนวนคนที่อยู่รอด ผู้เล่นและคู่หูทั้งหมด 5 คน

       เช่น ฝ่าย A เหลือรอดคือผู้เล่น 1 คน, ฝ่าย B เหลือรอดคือคู่หู 2 คน1<2ก็ตัดสินว่าฝ่าย B ชนะ

     - ถ้าเมื่อขั้นต่อสู้สิ้นสุด จำนวนคนของทั้งสองฝ่ายเท่ากันก็จะตัดสินตามจำนวนดาเมจรวมของทั้งสองฝ่ายจำนวนดาเมจรวมของตัวละครผู้เล่น+คู่หูออกรบฝ่ายที่ดาเมจมากชนะ

 

 

ผลงาน :

อัตราชนะ

     - เมื่อเริ่มการแข่ง อัตราชนะเริ่มต้นของตัวละครคือ 50%

     - ทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะคำนวณอัตราชนะใหม่ตามผลต่อสู้ อัตราชนะ = ครั้งที่ชนะ / ครั้งที่เข้าร่วมทั้งหมด

 

รางวัล :

รางวัลเข้าร่วม

     - การแข่งขันแต่ละสนาม จะได้รับรางวัล ตามการแพ้ชนะของผู้เล่น

 

 

รางวัลทั้งหมด

     - วันนั้นๆเมื่อการแข่งขันจบ ได้รับรางวัล ตามผลงานการแข่งขันทั้งหมดที่เข้าร่วมในวันนั้นๆของผู้เล่น เช่น ตำลึง / ค่าบริจาค / ลมปราณ